Felhasználási  Feltételek

 

 A topszallas.hu weboldal használatával, az oldalról tartalmak letöltésével vagy az oldal bármely elemének online elhelyezésével kapcsolatos minden tevékenységet a jelen Felhasználási Feltételek szabályoznak.

A topszallas.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja a jelen feltételek megváltoztatásának kizárólagos jogát. A feltételek esetleges megváltozásának követése ugyanakkor a felhasználó kizárólagos felelőssége.

 

I.      A pivatingatlan.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, melyek külső weboldalakra mutatnak. A  weboldal tuljadonosa és üzemeltetője semmilyen esetben nem vállal felelősséget az ezeken a külső weboldalakon található tartalmakért, azok pontosságáért vagy az ezeken található véleményekért. Ezek a weboldalak  általunk nem ellenőrzöttek. Az ilyen weboldalakra történő átlinkelés lehetősége nem jelenti  a weboldalakon fellelhető tartalmakkal való egyetértést. Amennyiben weboldalunkról ilyen harmadik, külső weboldalra lép át a felhasználó, azt kizárólag saját kockázatára teszi.

II. A topszallas.hu weboldalon található tartalmak pontossága tekintetében garanciát vagy szavatosságot a weboldal tulajdonos és üzemeltetője nem vállal. Mindezekre tekintettel kifejezetten kizárjuk felelősségünket minden jogszabály vagy más jogforrás által nem rögzített szavatosság vagy garanciavállalás tekintetében, vagy bármely közvetlen vagy közvetett kárért, amely a felhasználónál a weboldal használatával összefüggésben, vagy a weboldalhoz kapcsolódó (linkelt) más weboldallal összefüggésben keletkezett kárért, ideértve különösen de nem kizárólagosan a vagyoni és nem vagyoni kárt, elmaradt nyereséget, elmaradt megtakarítást, adatvesztést, jóhírnév sérelmét .

III..   Valamennyi, a weboldalunkon fellelhető szellemi alkotás kizárólagos felhasználási joga a A topszallas.hu weboldal tulajdonosát illeti. A honlapon elhelyezett szöveges és képi anyagok, arculati és tartalmi elemek felhasználása, másolása, terjesztése - akár részben, vagy egészben  kizárólag a topszallas.hu tulajdonosának előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges.

 

IV. A topszallas.hu oldalon fellelhető tartalmak más weboldalakon történő reprodukciója:

- Nem helyezhető el az oldalunkon fellelhető cikk teljes egészében előzetes  hozzájárulásunk nélkül harmadik weboldalon.

-  Logónk használata harmadik weboldalon nem engedélyezett előzetes hozzájárulásunk nélkül.  

-  Nem hozható létre olyan link vagy weboldal, amely a topszallas.hu weboldallal fennálló a valóságban nem létező  kapcsolat létezésének látszatát kelti.

- Harmadik személy nem keltheti azt a látszatot, hogy az általa működtetett weboldal a topszallas.hu weboldal támogatásával vagy jóváhagyásával jött létre, ilyen támogatás vagy jóváhagyás hiányában.

       Oldalaink tartalma nem helyezhető el olyan külső weboldalakon, amelyek

- jogosulatlan tevékenységet promotálnak, valósítanak meg vagy ilyen tevékenységre ösztönöznek,

- rasszizmussal, terrorizmussal vagy bármiféle diszkriminációval kapcsolatos tevékenységet promotálnak, valósítanak meg vagy ilyenre ösztönöznek,

-  félrevezetőek, indokolatlan erőszakot vagy pornográf tartalmakat tartalmaznak,

-  bármely harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat sértik.

V.  A felhasználó egyetért azzal, hogy bármilyen, a topszallas.hu oldalról letöltött tartalmat saját weboldaláról a topszallas.hu weboldal tujaldonosának felszólítására azonnal eltávolítsa.

 

Valamennyi fenti feltétel önállóan is érvényes és a többi feltételtől függetlenül kötelező erejűek.

Valamennyi, jelen Felhasználási Feltételek-kel kapcsolatos jogvita eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

 

Budapest, 2013. 02 20.